حضور صمیمی کارشناسان محترم هواپیمایی کشوری در پرسان

پرسان در روزهای پنجشنبه و آدینه میزبان جمعی از کارشناسان عزیز و خبره سازمان هواپیمایی کشوری بود. بازدید کارشناسان محترم جهت بررسی و ارزیابی سالیانه از روند عملیاتی و خدمات رسانی به انجام رسید.

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید