نخستین پرواز مستقلی آقای صابری با هواپیمای شخصی SIRRUS TL-300

اولین پرواز مستقل اقای سیامک صابری با هواپیمای شخصی خودشان و اپراتوری پرسان برگزار شد. برای ایشان آرزوی پروازهای ایمن و پر نشاطی داریم.

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید