نخستین پرواز مستقلی آقای مهندس فرزانه

تصاویر مربوط به پرواز مستقلی زیبا آقای عباس فرزانه عزیز، با آرزوی پروازهای شیرین، ایمن و دلچسب برای ایشان.

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید