نخستین پرواز مستقلی خانم رهبرزاده

اولین پرواز مستقلی خانم رهبرزاده، دانشجو توانمند پرسان برگزار شد. برای ایشان پروازهای زیبا و شادی و ایمنی را آرزومندیم.

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید