پرواز مستقل آقای مهندس احدی

اولین پرواز مستقل اقای کوروش احدی در گرمای تابستان برگزار شد.

برای ایشان آرزوی پروازهای ایمن و پر نشاطی داریم

شما هم دیدگاهی برای این مطلب ارسال کنید