درباره ما

درباره ما

تاریخچه ما

پرسان از نخستین شرکت های خصوصی هوانوردی عمومی کشور است که از چهارده سال پیش فعالیت خود را در زمینه آموزش خلبانی هواپیما، پاراگلایدر و کایت آغاز نموده بود. هم اکنون پرسان با افزایش تعداد هواپیماهای خود و بهره گیری از امکانات به روز و به کارگیری پرسنل مجرب و کارآزموده ، بر آن است تا به بهترین شکل در زمینه هوانوردی عمومی ارائه خدمات نماید. هم راستا با این هدف پرسان از هواپیماهای فوق سبکی استفاده می کند که از فناوری بسیار نوینی برخوردار هستند. برای نمونه مصرف سوخت بسیار پایینی دارند و از بدنه ای ساخته شده ازجنس فلز یا مواد ترکیبی با ویژگی فرسایش بسیار پایین و سبک بهره میبرند.

  • کیفیت
  • دقت
  • ایمنی
  • مطمئن

خانواده پرسان

مهندس بهرام اثنی عشری

مهندس بهرام اثنی عشری رئیس هیئت مدیره

مهندس سپیده موثر

مهندس سپیده موثرمسئول دفتر مدیرعامل

خلبان علی یزدانی

علی یزدانیمدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

عباس دانای

عباس دانایمدیر حراست

مهندس فریدون اشتری

مهندس فریدون اشتری مدیر فنی

خلبان شهاب ارشد

شهاب ارشد استاد خلبان