هواپیماهای پرسان

Zenith Stol

زن ایر

کشور سازنده : کانادا – چک
CH701

مشخصات فنی

 • طول : ۶.۴۰ m | ارتفاع : ۲.۶۰ m
 • فاصله دو سر بال : ۸.۳۰ m
 • سرعت هنگام پرواز : ۱۲۵ km/h
 • ارتفاع ناوبری : اغلب ۵.٢ km
 • نوع موتور : رتکس اتریش
 • گنجایش سوخت : ۷۵ لیتر
 • نوع سوخت : بنزین سوپر
 • مدت زمان پرواز : ۴ ساعت
 • وزن هنگام پرواز : ۵۰۰ کیلوگرم
 • سال ساخت : ۲۰۰۷

Ikarus A

ایکاروس

کشور سازنده : آلـمان
C42

مشخصات فنی

 • طول : ۶.۲۵ m | ارتفاع : ۲.۲۴ m
 • فاصله دو سر بال : ۹.۴۵ m
 • سرعت هنگام پرواز : ۱۶۰ km/h
 • ارتفاع ناوبری : اغلب ۳ km
 • نوع موتور : رتکس اتریش
 • گنجایش سوخت : ۸۵ لیتر
 • نوع سوخت : بنزین سوپر
 • مدت زمان پرواز : ۵:۳۰ ساعت
 • وزن هنگام پرواز : ۴۵۰ کیلوگرم
 • سال ساخت : ۲۰۱۷

Ikarus B

ایکاروس

کشور سازنده : آلـمان
C42

مشخصات فنی

 • طول : ۶.۲۵ m | ارتفاع : ۲.۲۴ m
 • فاصله دو سر بال : ۹.۴۵ m
 • سرعت هنگام پرواز : 170 km/h
 • ارتفاع ناوبری : اغلب ۳ km
 • نوع موتور : رتکس اتریش
 • گنجایش سوخت : 120 لیتر
 • نوع سوخت : بنزین سوپر
 • مدت زمان پرواز : 6:۳۰ ساعت
 • وزن هنگام پرواز : ۴۵۰ کیلوگرم
 • سال ساخت : ۲۰۱۷

Sky Leader

اسکای لیدر

کشور سازنده : جمهوری چک
500

مشخصات فنی

 • طول : ۷ m | ارتفاع : ۲.۶۰ m
 • فاصله دو سر بال : ۱۰ m
 • سرعت هنگام پرواز :۱۹۰ km/h
 • ارتفاع ناوبری : اغلب ۳.۵ km
 • نوع متر : رتکس اتریش
 • گنجایش سوخت : ۹۵ لیتر
 • نوع سوخت : بنزین سوپر
 • مدت زمان پرواز : ۵ ساعت
 • وزن هنگام پرواز : ۵۹۰ کیلوگرم
 • سال ساخت : ۲۰۰۹