پرواز تفریحی

پروازهای تفریحی هوانوردی پرسان

پرواز تفریحی
پرواز تفریحی

با بهره گیری از بهترین هواپیماهای فوق سبک

هیجان کنترل هواپیما در کنار خلبان

پرواز تفریحی
پرواز تفریحی

تماشای زیباترین مناظر طبیعی

فرصت ثبت تصاویر زیبا و به یادماندنی

پرواز تفریحی
پرواز تفریحی

نزدیک ترین فرودگاه به تهران و کرج